Technická analýza

14. Commitments of Traders (COT) report

Commitments of Traders report, zkráceně COT report, vyhotovuje americká komise pro obchodování s komoditními futures – US. Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Subjekty, které obchodují na trzích futures, mají ze zákona povinnost své pozice na trhu CFTC hlásit, ať už se jedná o otevření či uzavření pozice. Jedná se o podrobné rozložení dlouhých (long)…

13. Indikátor Stochastic

Tento indikátor funguje na podobném principu jako William´s %R, ale je dále vyhlazený o určitou periodu, takže na ceny reaguje pouze jednou. Křivka už navíc nemá tolik pilovitých tvarů a dává nám méně obchodních signálů, které jsou ovšem kvalitnější. Na rozdíl od %R má křivka u hodnoty 100 bodů vrchol, kdežto…

12. Indikátor William´s %R

Jak už název napovídá, tento indikátor je vyvinutý slavným spekulantem Larry Williamsem. Je postavený na jednoduchém principu. Porovnává aktuální cenu s cenovým rozpětím za určitý časový úsek (naprostým standardem je perioda sedmi na jakémkoliv timeframe). Pohybuje se mezi hodnotami 0 a 100 %, přičemž 0 % je horní hranicí a 100 % je hranicí…

11. RSI – index relativní síly trhu

Index relativní síly (dále už jen RSI) zachycuje všechny změny cen za vybrané období. Standardní délkou je perioda 14. Je dobrým indikátorem v trendových obdobích, ale dá se také využívat do netrendových trhů k protitrendovému obchodování. Indikátor osciluje mezi spodní hranicí (0) a horní hranicí (100), přičemž se zde nastavují překoupené a…

10. Indikátor Momentum

Momentum patří mezi takzvané momentové oscilátory, stejně jako MACD, RSI či Stochastic. Všechny tyto indikátory jsou založeny na hybnosti (momentu). To znamená, že nám dokážou zaznamenat určitou změnu ceny a jak prudká tato změna byla. Obecné pravidlo obchodování podle těchto indikátorů je vstupovat do obchodu, když trend akceleruje a nabývá na…

9. MACD

MACD, neboli Mooving Average Convergence/Divergence (sbíhavost a rozbíhavost klouzavých průměrů) je jedním z nejpopulárnějších indikátorů technické analýzy. Řadí se mezi momentové oscilátory a je tak dobrým pomocníkem při spekulacích na obraty trendů. Využívá se ale rovněž na identifikaci trendů na trhu. Možná právě jeho univerzálnost si získala u obchodníků takovou oblíbenost. MACD…

8. Klouzavé průměry

Klouzavé průměry (mooving averages; MA) jsou základním nástrojem trendových indikátorů a slouží nám tedy k rozpoznávání trendu na trhu. Jedná se o jeden z nejstarších a také nejpoužívanějších indikátorů technické analýzy. Klouzavé průměry se zakreslují přímo do cenového grafu, tudíž je možné probíhající trendy na trhu poměrně snadno identifikovat. V praxi je využívá…

7. Indikátory technické analýzy

Indikátory technické analýzy slouží k zachycení oblastí přeprodanosti a překoupenosti a k identifikaci trendů na trhu a jejich síly. S jejich pomocí lze hlouběji analyzovat tržní situaci a usnadnit si tím své rozhodnutí, zda se v určitý okamžik připojit na stranu býků, či medvědů. Většina indikátorů technické analýzy pracuje s údaji z cenového grafu (open, high,…

6. Objemy obchodů

Objemy obchodů (volume) nám udávají, jaké množství finančního instrumentu bylo zobchodováno za určité časové období. Objemy jsou pro nás velice důležitou informací. Tvoří základní prvek technické analýzy společně s open, high, low a close. S pomocí objemů obchodů lze lépe analyzovat náladu a reakce obchodníků, než z pouhého cenového grafu. Objemy obchodů se…

5. Support a rezistence

Support a rezistence představují cenové úrovně, kde je možné od trhu očekávat určitý vzdor. V grafu si je můžeme představit jako vodorovné přímky, které takové úrovně znázorňují. Support úrovně nám říkají, kde je možné předpokládat vzdor u downtrendu. Tedy kde se padající ceny zastavují a odrážejí se od této úrovně.…

4. Trendy a trendové linky

Naprostým základem technické analýzy je umět na grafu rozpoznat trendy a jejich změnu. Abychom na finančních trzích mohli vydělávat na pohybu cen, musíme se vždy připojit na správnou stranu (long či short) na základě toho, jaký trend na trhu dočasně převládne (nyní neberme v potaz opce, s kterými je možné vydělávat i…

3. Specializované typy grafů

Kromě základních typů cenových grafů (čárový, svícnový a barový) existují i různé specializované grafy, které nám mohou pomoci zobrazit informace, které bychom z těchto běžných typů grafů nedostali. Navíc dokážou vyfiltrovat místa s nízkou tržní aktivitou. Na druhou stranu jejich nevýhodou je to, že nedokážou poskytovat běžné informace jako klasické cenové grafy.…

2. Typy cenových grafů

Orientace v cenovém grafu je pro burzovního obchodníka jednou z nejdůležitějších dovedností. Již ze samotného cenového grafu lze vyčíst sílu kupujících a prodávajících a rozhodnout tak o směřování dalšího vývoje, bez nutnosti použít další specifické indikátory. Grafy můžeme rozdělit z dvojího hlediska. Tím prvním je způsob zakreslení grafu, a tím druhým je…

1. Principy technické analýzy

Technická analýza je disciplína, která se zabývá posuzováním situace na trhu pomocí cenového grafu. Účelem technické analýzy je zorientovat se v grafu vývoje cen v minulosti a stanovit z toho určité závěry pro vývoj do budoucna. Naprostým základem každého obchodníka je naučit se správně číst grafy. Každý čte grafy trochu…

realizace MIDEO realizace MIDEO