Vzdělávací články

14. Commitments of Traders (COT) report

Commitments of Traders report, zkráceně COT report, vyhotovuje americká komise pro obchodování s komoditními futures – US. Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Subjekty, které obchodují na trzích futures, mají ze zákona povinnost své pozice na trhu CFTC hlásit, ať už se jedná o otevření či uzavření pozice. Jedná se o podrobné rozložení dlouhých (long)…

13. Indikátor Stochastic

Tento indikátor funguje na podobném principu jako William´s %R, ale je dále vyhlazený o určitou periodu, takže na ceny reaguje pouze jednou. Křivka už navíc nemá tolik pilovitých tvarů a dává nám méně obchodních signálů, které jsou ovšem kvalitnější. Na rozdíl od %R má křivka u hodnoty 100 bodů vrchol, kdežto…

12. Indikátor William´s %R

Jak už název napovídá, tento indikátor je vyvinutý slavným spekulantem Larry Williamsem. Je postavený na jednoduchém principu. Porovnává aktuální cenu s cenovým rozpětím za určitý časový úsek (naprostým standardem je perioda sedmi na jakémkoliv timeframe). Pohybuje se mezi hodnotami 0 a 100 %, přičemž 0 % je horní hranicí a 100 % je hranicí…

11. RSI – index relativní síly trhu

Index relativní síly (dále už jen RSI) zachycuje všechny změny cen za vybrané období. Standardní délkou je perioda 14. Je dobrým indikátorem v trendových obdobích, ale dá se také využívat do netrendových trhů k protitrendovému obchodování. Indikátor osciluje mezi spodní hranicí (0) a horní hranicí (100), přičemž se zde nastavují překoupené a…

10. Indikátor Momentum

Momentum patří mezi takzvané momentové oscilátory, stejně jako MACD, RSI či Stochastic. Všechny tyto indikátory jsou založeny na hybnosti (momentu). To znamená, že nám dokážou zaznamenat určitou změnu ceny a jak prudká tato změna byla. Obecné pravidlo obchodování podle těchto indikátorů je vstupovat do obchodu, když trend akceleruje a nabývá na…

9. MACD

MACD, neboli Mooving Average Convergence/Divergence (sbíhavost a rozbíhavost klouzavých průměrů) je jedním z nejpopulárnějších indikátorů technické analýzy. Řadí se mezi momentové oscilátory a je tak dobrým pomocníkem při spekulacích na obraty trendů. Využívá se ale rovněž na identifikaci trendů na trhu. Možná právě jeho univerzálnost si získala u obchodníků takovou oblíbenost. MACD…

12. Celkové zhodnocení a stock picking

Jakmile investor projde všechny hlavní body fundamentální analýzy, může se přistoupit k celkovému zhodnocení. Až na základě celkového zhodnocení lze rozhodnout, zda je akcie podhodnocená či nadhodnocená a vyplatí se nám do ní investovat. Nejčastější metodou při celkovém zhodnocení je vážený průměr. Jednotlivým bodům fundamentální analýzy (makroekonomická analýza, odvětvová analýza a…

10. Vlastníci, management a zaměstnanci společnosti

Kromě posouzení finanční situace podniku a valuace akcií je součástí fundamentální analýzy rovněž ohodnocení vlastníků, managementu a zaměstnanců společnosti. Kvalitní management a zaměstnanci společnosti tvoří významnou součást potenciálu firemního růstu, a to bez ohledu na velikost podniku. Je zřejmé, že s rostoucí hodnotou společnosti, a tím pádem i počtu zaměstnanců, dochází…

9. Poměrové ukazatele kapitálového trhu

Specifickou kategorií poměrových ukazatelů jsou ukazatele kapitálového trhu. Na rozdíl od předchozích čtyř kategorií, jejichž cílem je posoudit finanční situaci podniku, cílem ukazatelů kapitálového trhu je posoudit cenu podniku. Poměrové ukazatele kapitálového trhu srovnávají cenu akcie s hospodářskými výsledky společnosti. Jedná se tedy o posouzení valuací. Mezi nejpoužívanější poměrové ukazatele kapitálového trhu…

8. Poměrové ukazatele

Analýza poměrových ukazatelů je jednou z nejdůležitějších součástí fundamentální analýzy. Poměrové ukazatele vyjadřují určitý stav či výkonnost jisté položky ve srovnání s ostatními položkami ve finančních výkazech. Pomocí poměrových ukazatelů můžeme na relativní bázi snadno srovnávat jednotlivé podniky či celá ekonomická odvětví a národní akciové trhy mezi sebou. Poměrové ukazatele třídíme do následujících…

7. Finanční výkazy

Základem finanční analýzy podniku je důkladné studium finančních výkazů společnosti. Abychom mohli sestavit ekonomický profil společnosti a základně posoudili finanční situaci podniku, je vhodné mít historii finančních výkazů alespoň 3-5 let nazpět. Akciová společnost sestavuje tyto 3 finanční výkazy: Výkaz zisků a ztrát (income statement) Rozvahu (balance sheet) Výkaz peněžních…

8. Klouzavé průměry

Klouzavé průměry (mooving averages; MA) jsou základním nástrojem trendových indikátorů a slouží nám tedy k rozpoznávání trendu na trhu. Jedná se o jeden z nejstarších a také nejpoužívanějších indikátorů technické analýzy. Klouzavé průměry se zakreslují přímo do cenového grafu, tudíž je možné probíhající trendy na trhu poměrně snadno identifikovat. V praxi je využívá…

7. Indikátory technické analýzy

Indikátory technické analýzy slouží k zachycení oblastí přeprodanosti a překoupenosti a k identifikaci trendů na trhu a jejich síly. S jejich pomocí lze hlouběji analyzovat tržní situaci a usnadnit si tím své rozhodnutí, zda se v určitý okamžik připojit na stranu býků, či medvědů. Většina indikátorů technické analýzy pracuje s údaji z cenového grafu (open, high,…

6. Objemy obchodů

Objemy obchodů (volume) nám udávají, jaké množství finančního instrumentu bylo zobchodováno za určité časové období. Objemy jsou pro nás velice důležitou informací. Tvoří základní prvek technické analýzy společně s open, high, low a close. S pomocí objemů obchodů lze lépe analyzovat náladu a reakce obchodníků, než z pouhého cenového grafu. Objemy obchodů se…

6. Ekonomický profil společnosti

Pro analýzu finanční situace podniku existuje celá řada nástrojů a přístupů. Nejprve je ovšem zapotřebí určit ekonomický profil společnosti, na základě kterého pak budeme posuzovat jednotlivé parametry a ukazatele finanční analýzy. Ekonomický profil tedy nijak nevypovídá o tom, zda je akcie společnosti nadhodnocená či podhodnocená, ale pouze nám udává, jakým způsobem bychom měli…

5. Odvětvová analýza akcií – výkonnost odvětví

Jaké odvětví má potenciál zhodnotit nad benchmark, a které naopak může zaostávat? To jest velká otázka, kterou se snaží den co den zodpovědět mnoho investorů i ekonomů z celého světa. Ovšem předvídat vývoj ekonomických odvětví vyžaduje kromě bystrého úsudku také trochu štěstí. Odvětví vznikají, přetransformovávají se a zanikají. Určit, která (pod)odvětví…

4. Odvětvová analýza akcií – typy odvětví

Každou akcii bychom mohli zařadit do určitého ekonomického odvětví, v rámci kterého působí. Situace v odvětví má na rozdíl od makroekonomického prostředí již poměrně zásadní význam na vývoj jednotlivých akciových společností. Odvětvovou analýzu využíváme pro lepší nadhled u konkrétního akciového titulu, ale uplatníme ji rovněž při investicích do určitých odvětví prostřednictvím ETF.…

5. Support a rezistence

Support a rezistence představují cenové úrovně, kde je možné od trhu očekávat určitý vzdor. V grafu si je můžeme představit jako vodorovné přímky, které takové úrovně znázorňují. Support úrovně nám říkají, kde je možné předpokládat vzdor u downtrendu. Tedy kde se padající ceny zastavují a odrážejí se od této úrovně.…

realizace MIDEO realizace MIDEO