Z našeho Buy list Sagefin trvale odstraňujeme těchto 5 titulů:

CME Group (CME)

Ač tato akcie i v současné době zvýšené volatility na akciových trzích vykazuje solidní známky stability a neutuchajícího růstu, nevidíme v tomto oboru v následujících letech zajímavější potenciál.

Nasdaq (NDAQ)

To stejné se týká rovněž Nasdaqu. Finanční tituly jsou na vrcholu ekonomického cyklu nezajímavé a nemají žádný velký potenciál.

First Solar (FSLR)

Solární společnosti jsou v současné době negativně zasaženy omezením podpory solárních elektráren v Číně. To bude mít nepříznivý dopad na hospodářské výsledky společnosti First Solar. Dopad se projeví nejvíce ve čtvrtém kvartálu a bude s největší pravděpodobností pokračovat i v následujícím roce.

Ford (F)

Automobilky jsou celosvětově negativně zasaženy restriktivní fiskální politikou a protekcionismem. V nejbližší době v tomto směru nevidíme náznak jakéhokoliv zlepšení.

GTx (GTXI)

Akcie GTx spadly v srpnu o více než 90 % poté, co přední lék společnosti, Enobosarm, neprošel druhou testovací fází. Ačkoliv byl lék pacienty obecně velmi dobře snášen, podle některých zdrojů údajně nebyly jednoznačně prokázány pozitivní účinky při léčbě rakoviny. Společnost nyní bude s největší pravděpodobností postupně směřovat k bankrotu.

realizace MIDEO realizace MIDEO