Mnoho lidí si uvědomuje, že ohledně rýmičky 19 panuje mnoho nejasností a zavádějících informací. Nesplnění podmínek pro vyhlášení epidemie/pandemie, nespolehlivé a nepřesné testy, rostoucí počet nakažených bez jakýchkoliv příznaků, rostoucí počet (těžce) nemocných s prázdnými nemocnicemi, průměrný počet mrtvých a konaných pohřbů, nikdo na veřejnosti ani ve svém blízkém okolí nepozoruje neobvyklé známky chatrného zdravotního stavu jiných lidí, a tak dále.

Lháři a podvodníci to obhajují tím, že je to díky tomu, že vlády zavčas zavedly „bezpečnostní opatření“. Ostatní si to vysvětlují tak, že údajný virus je mnohem méně nebezpečný, než ve skutečnosti uvádějí média. Málokoho však napadne, že vůbec neexistuje. Je to stejné, jako když někdo jednou větou zpochybňuje přistání na Měsíci, a druhou větou zároveň i nadále propaguje kulatou Zemi a heliocentrickou soustavu. Už ho nenapadne, že vesmír v té podobě, v jaké ho prezentuje věda, zkrátka neexistuje. A tak se většina lidí marně pídí po pravdě a uchyluje se k rádoby líbivým alternativním lžím.

Proč si teda myslím, že rýmička 19 neexistuje? Já si to nemyslím, já to vím. Věděl jsem to od samého začátku, kdy se o tom začalo mluvit v televizi. Aby na to někdo přišel, nemusí studovat medicínu, ale spíše ekonomii se specializací na finanční trhy. Vývoj akciového trhu v únoru a březnu letošního roku totiž zcela popírá, že by mohlo existovat něco jiného než klasická rýma nebo chřipka. Je to z toho důvodu, že americké akciové indexy jsou na dny přesně manipulované. A aby to bylo možné, je zapotřebí veškeré statistiky ohledně počtu nakažených, nemocných a mrtvých falšovat. A na základě toho vydávat falešné zprávy. Kdyby rýmička 19 skutečně existovala, vlády a média by to nemohly mít pod kontrolou. A nebylo by možné vydávat falešné zprávy, a tudíž by nebylo možné na dny přesně manipulovat americké akciové indexy.

V derivátech na americké akciové indexy se točí desítky bilionů amerických dolarů. Motiv, proč by někdo chtěl vyvolat fiktivní virovou pandemii, je tedy na první pohled zřejmý. Ovšem peníze nikdy nebyly hlavním motivem lidí u moci. Vždy to byl pouhý nástroj kontroly a manipulace, a tak je tomu i nyní. Ve skutečnosti jde mnohem o víc než jen o peníze…

Nedávno jsem viděl film Den po konci světa. Ač se jedná o relativně průměrný nepříliš známý snímek, velmi mne na něm zaujalo, jak zde bylo zachyceno „vytržení církve“. Miliony lidí po celém světě z ničeho nic v jediný okamžik fyzicky zemřou (zatímco jejich duše odejde do nebe) a média to svedou na jakýsi nový typ viru. Mnoho křesťanů věří, že při druhém příchodu Ježíše Krista budou spravedliví vzati do nebe a ostatní budou zanecháni zde na Zemi v době velkého soužení světa. Nyní se na Zemi svádí velký boj, avšak nikoliv o peníze a moc, jak by se na první dojem mohlo zdát, ale o něco mnohem důležitějšího, a to o lidskou duši.

„Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka.“ Lukáš 21:33-36

Někoho možná napadne, že podobné „virové pandemie“ zde už v minulosti byly, a tak výše uvedená úvaha úplně nedává smysl. Ano, na internetu nebo v některých odborných publikacích se lze dočíst, že se tak děje vždy zhruba jednou za 100 let. Ovšem, když vidíme, jak média lžou dnes a denně, tak jak moc historické záznamy asi tak vypovídají o realitě? Někteří lidé nevidí ani to, co mají přímo před nosem a vytvářejí si svou realitu na základě toho, co si někde přečtou. To ale vůbec nic nevypovídá o tom, jaká je skutečnost. Navíc nic nevylučuje to, že se zde na Zemi může (třeba ve stoletých cyklech) cosi neustále opakovat…


Máte zájem psát svůj blog na Sagefin.cz? Kontaktujte nás na info@sagefin.cz.

realizace MIDEO realizace MIDEO