Butterfly

Složení strategie

Strategii Butterfly lze sestavit buďto z call opcí, nebo z put opcí.

  • a) Butterfly (Call)
  • 1 nakoupená call opce, strike A
  • 2 prodané call opce, strike B
  • 1 nakoupená call opce, strike C
  • b) Butterfly (Put)
  • 1 nakoupená put opce, strike A
  • 2 prodané put opce, strike B
  • 1 nakoupená put opce, strike C

Z hlediska rizikovosti a poměru zisku/ztráty by se mělo jednat o takřka shodné varianty, pakliže je strike B přesně ATM.

Směr strategie

Neutrální

Typ strategie

Debetní

Maximální zisk

Omezený strikem B. Rozdíl časových hodnot opcí na striku B a na striku A plus C.

Maximální ztráta

Omezená striky A a C. Zaplacené opční prémium minus obdržené opční prémium.

Breakeven (při expiraci)

  • Cena podkladového aktiva se nachází nad strikem A o čisté zaplacené opční prémium.
  • Cena podkladového aktiva se nachází pod strikem C o čisté zaplacené opční prémium.

Maržové požadavky

Žádné. Volné prostředky na účtu klesají o rozdíl zaplaceného a obdrženého opčního prémia.

Vliv času na ziskovost strategie

Pozitivní.

Vliv očekávané volatility na ziskovost strategie

Negativní.

Popis strategie

Butterfly je poměrně známá opční strategie, ač v praxi není až tolik využívaná. Jedná se o obdobu strategie Short Straddle se zajištěním. Směr strategie je neutrální, ale na rozdíl od Short Straddle, Short Strangle či Iron Condor, při klasickém Butterfly platíme opční prémium a neskládáme marži.

Nejobvyklejší variantou Butterfly je vypsání opcí na striku B, který je ATM, a současný nákup opcí na striku A a C s rovnoměrným rozestupem od striku B. Při této strategii de facto prodáváme čistou časovou hodnotu opcí. Ačkoliv je nejobvyklejší volit strike B jako ATM, je možné zvolit i vzdálenější striky – ať už jedním, či druhým směrem, dle toho, zda jsme spíše býčí, anebo medvědí. Z hlediska poměru zisku/ztráty v takovém případě dojde k určitému zvýhodnění, ovšem za cenu nižší pravděpodobnosti profitu.

Doporučená literatura

Sagefin.cz je nezávislý finanční portál se zaměřením na světové finanční trhy a online obchodování. Denně návštěvníkům přinášíme aktuální burzovní zpravodajství z domova i ve světě.

reklama