Short Put

Složení strategie

  • 1 prodaná put opce, strike A

Směr strategie

Mírně býčí

Typ strategie

Kreditní

Maximální zisk

Omezený hodnotou prodejní ceny opce.

Maximální ztráta

Omezená nulovou cenou podkladového aktiva.

Breakeven (při expiraci)

Cena akcie je pod strikem o hodnotu obdrženého opčního prémia.

Maržové požadavky

25 % z tržní hodnoty podkladového aktiva (akciové pozice) minus hodnota out of the money pozice (v případě, že je) plus obdržené opční prémium.

Vliv času na ziskovost strategie

Silně pozitivní.

Vliv očekávané volatility na ziskovost strategie

Silně negativní.

Popis strategie

Short Put je mírně až středně agresivní býčí strategií, která prakticky nemá omezenou ztrátu. Takové vypisování opcí je označované jako nekryté (naked short). Potenciál zisku je omezený obdrženým opčním prémiem. Čím vzdálenější (OTM) opce vypisujeme, tím se pravděpodobnost profitu zvyšuje, ovšem za cenu nižšího potenciálního zisku. U vzdálenějších OTM opcí jsou i nižší maržové požadavky z důvodu nižšího podstupovaného rizika. Naopak vypisování ITM opcí je potenciálně více profitabilní, a také více rizikové (je zde menší pravděpodobnost profitu). Maržové požadavky jsou u vypisování ITM opcí vyšší.

Doporučená literatura