V předchozím článku jsme se zaměřili na nastavení stop-lossu v obchodu. Zrovna tak je ale důležité správně nastavit úroveň našeho výběru zisku, tzv. profit target. Vhodné je, pokud jsou oba tyto pokyny nastaveny v rámci příkazu OCO (One Cancels Other) a v případě dosažení limitní ceny se stop-loss automaticky zruší a naopak. Stop-loss nás chrání proti rozrůstajícím se ztrátám v případě, že by vývoj na trhu šel proti nám. Profit target (limitní příkaz) je naopak cenová úroveň, kde vybíráme náš zisk v případě příznivého vývoje. 

Oba tyto příkazy se nastavují na určitých logických cenových úrovních, kdy po jejich dosažení od trhu očekáváme změnu trendu v případě limitu a jeho pokračování v případě stop-lossu. Limit tedy nastavujeme do míst, kde je vysoká pravděpodobnost, že na ní trh dosáhne, ovšem pokračování trendu po dosažení limitu je již omezené. Stop-loss naopak nastavujeme do míst, kde po jeho dosažení od trhu očekáváme pokračování trendu, a z toho důvodu by pro nás mohlo být nevýhodné v takové pozici déle setrvávat.

RRR – Reward/Risk Ratio

Poměr mezi velikostí našeho profit target a stop-loss nám udává ukazatel RRR neboli Reward/Risk Ratio. Je-li profit target větší než stop-loss, RRR je větší než 1. Je-li profit target menší než stop-loss, RRR je menší než 1. Je-li profit target stejný jako stop-loss, RRR se rovná 1. Ukazatel RRR nám tedy udává poměr výnosu a rizika našeho obchodu. Ukažme si na jednoduchém příkladu.

Vstupujeme do dlouhé pozice na akciích Goldman Sachs (GS) na ceně 202,5 USD. Na základě vyhodnocení tržní situace náš stop-loss nastavíme na úroveň 192,5 USD a náš profit target (limit) na úroveň 217,5 USD. RRR tohoto obchodu se tedy bude rovnat 1,5.

RRR má pro nás pouze informační hodnotu, v jakém poměru výnosu a rizika vstupujeme do obchodu. Stop-loss a limit nejčastěji určujeme na základě úrovní supportu a rezistence (ať už se jedná o přirozené úrovně na základě high a low či fibonacciho úrovně a pivot points). Tyto úrovně je ale třeba vnímat pouze jako potenciál. Všechny naše obchody většinou nekončí na našem základním stop-lossu nebo na předem stanoveném profit target. Záleží vždy na aktuální situaci, dle které je třeba jednat a náš stop-loss a limit případně posouvat ve prospěch naší pozice. Z hlediska výnosnosti naší strategie je ovšem rovněž důležité znát pravděpodobnost dosažení profitu a pravděpodobnost dosažení ztráty.

Pravděpodobnost profitu a výnosnost strategie

RRR nám samo o sobě nezaručuje výnosnost našich obchodů. Poměr výnosu a rizika je třeba srovnat ještě s pravděpodobností profitu a pravděpodobností ztráty a až na základě toho lze určit, zda náš obchod může být ziskový. Výnosnost naší strategie určíme vynásobením podílu pravděpodobnosti výnosu a pravděpodobnosti ztráty s hodnotou RRR. Čím vyšších kladných hodnot dosáhneme, tím je šance na úspěšnost strategie vyšší. Naopak obchody, u kterých hodnoty vynásobením těchto poměrů budou záporné, bychom brát neměli. Uveďme si to opět na jednoduchém příkladu.

Vstupujeme do obchodu s RRR 3. Na základě analýzy v opčním softwaru jsme určili pravděpodobnost dosažení profitu z 35 % a pravděpodobnost dosažení ztráty z 65 %.

Potenciál výnosnosti této strategie je tedy 62 %. To je velmi vysoká hodnota, a proto pro nás tento obchod bude jistě zajímavý. Uveďme si ale také opačnou situaci, kdy do obchodu budeme vstupovat s velmi nízkým RRR, ale pravděpodobnost dosažení profitu bude vysoká.

Vstupujeme do obchodu s RRR 0,2. Na základě analýzy v opčním softwaru jsme určili pravděpodobnost dosažení profitu z 85 % a pravděpodobnost dosažení ztráty z 15 %.

Přestože se nejedná o nějak výjimečně ziskovou strategii, i přes nastavení RRR výrazně v náš neprospěch budou pro nás obdobné obchody z dlouhodobého hlediska ziskové.

Je tedy vidět, že i s menší pravděpodobností dosažení profitu můžeme díky vhodnému nastavení RRR z dlouhodobého hlediska profitovat. Zrovna tak obchody, do kterých vstupujeme s nepříznivým RRR, ale vysokou pravděpodobností dosažení profitu, pro nás mohou být z dlouhodobého hlediska ziskové. Pro začínající obchodníky je obecně vhodnější brát obchody s nízkým RRR, ale vysokou pravděpodobností profitu. Z psychologického hlediska je totiž přijatelnější častější generování menších zisků i za cenu občasného podstoupení větší ztráty, nežli série ztrátových obchodů s občasným větším profitem.

Doporučená literatura

Další díl: 9. Psychologie obchodníka