Pro nákup či prodej obchodního instrumentu, ať už se jedná o akcie, futures nebo cizí měny, existuje celá řada obchodních pokynů, kterými je možné otevřít a uzavřít svou pozici. Mezi nejpoužívanější pokyny se řadí market, limit a stop. Ty by rozhodně neměly chybět v základní nabídce každého brokera. Kromě toho se můžeme setkat i s mnoha dalšími specifickými pokyny, které jsou již nad rámec této základní nabídky a záleží na konkrétním brokerovi, které typy pokynů svým klientům umožňuje zadávat.

Obchodní pokyny obecně můžeme rozdělit na realizované ihned a čekající. Obchodní pokyny realizované ihned se vyplní v momentě, kdy je odešleme na trh. Naopak čekající pokyny se vyplní až ve chvíli, kdy dojde ke splnění podmínek jejich aktivace.

Přehled obchodních pokynů

Market

Market neboli tržní pokyn je obchodní příkaz, který se realizuje ihned po odeslání na trh. V případě, že nakupujeme, bude pokyn vyplněn za aktuální nejlepší cenu nabídky (ask). V případě, že prodáváme, bude pokyn vyplněn za aktuální nejlepší cenu poptávky (bid). Tento typ pokynu je vhodné využít pro rychlé otevření či uzavření pozice.

Immediate or cancel

Tento typ obchodního pokynu je obdobou market s tím rozdílem, že pokud pokyn nebude vyplněn ihned po odeslání na trh, bude automaticky zrušen. U tohoto pokynu je možné částečné plnění. Pokud tedy například zadáme pokyn k nákupu 100 kusů akcií, z čehož okamžitá realizace je možná pouze na 70 kusech, dojde k nákupu 70 kusů akcií a následně pokyn bude zrušen a zbylých 30 zůstane nevyplněno.

Fill or kill

Funguje na podobném principu jako Immediate or cancel, ovšem částečné uspokojení pokynu zde není možné. Pokud po odeslání pokynu na trh nedojde k realizaci celkového požadovaného množství, pokyn bude automaticky zrušen.

Limit

Limit se řadí mezi čekající pokyny a vyplnění se v okamžiku, kdy trh dorazí na předem stanovenou nebo lepší cenu. Tento typ pokynu se zadává níže od aktuálního tržního kurzu v případě nákupu a výše od aktuálního tržního kurzu v případě prodeje. Pokud je například tržní cena akcie 523,40 USD a my zadáváme nákupní limit s cenou 510,00 USD, nákupní objednávka se vyplní až ve chvíli, kdy trh poklesne na danou úroveň a nákup proběhne za tuto nebo lepší (nižší) cenu. Pokud zadáváme prodejní limit s cenou 550,00 USD, prodejní objednávka se vyplní až ve chvíli, kdy trh vzroste na danou úroveň a prodej proběhne za tuto nebo lepší (vyšší) cenu. Limitní pokyn tedy zadáváme tehdy, očekáváme-li po dosažení limitní ceny obrat na trhu.

Stop

Stop pokyny slouží k otevření pozice ve směru pohybu ceny na trhu, nebo k uzavření pozice jako ochranný příkaz proti rozrůstajícím se ztrátám (stop-loss). Nákupní stop pokyn se umisťuje nad aktuální tržní kurz a využijeme ho v případě, kdy čekáme dosažení určité technické cenové úrovně, po jejímž proražení může trh pokračovat v růstu. Prodejní stop pokyn se umisťuje pod aktuální tržní kurz a využijeme ho v případě, kdy čekáme dosažení určité technické cenové úrovně, po jejímž proražení může trh pokračovat v poklesu.

V případě, že již máme otevřenou pozici, stop pokyn (stop-loss) umisťujeme pod aktuální tržní kurz v případě long pozice a nad aktuální tržní kurz v případě short pozice. Jakmile trh dorazí na předem nastavený stop loss, pokyn se změní na market a pozice se uzavře. Stop-loss nás tedy chrání proti rozrůstajícím se ztrátám v případě, že by vývoj na trhu šel proti nám.

Stop-limit

Funguje na podobném principu jako klasický stop pokyn s tím rozdílem, že po dosažení předem stanovené stop úrovně se pokyn změní na limit. Při zadávání tohoto pokynu je tedy nutné vyplnit dvě ceny – jedna bude stop (aktivační) a druhá limit (realizační). Tento typ pokynu je vhodné využít v případě, kdy nechceme podstupovat riziko vysokého skluzu v plnění – slippage.Slippage neboli skluz v plnění je situace, kdy je naše aktivační cena výrazně vzdálena od realizační ceny v náš neprospěch.

Trailing-stop

Jedná se o stop pokyn, který se posouvá s určitým předem nastaveným odstupem od tržní ceny. Tento odstup může být dán jak absolutně (v USD) či relativně (v %). Pokud se trh pohybuje ve směru naší pozice, stop pokyn se o tuto hodnotu automaticky posunuje. Jakmile se trh pohne v náš neprospěch, stop pokyn se již zpátky neposouvá.

Specifické pokyny

OCO (One Cancels Other)

Příkaz OCO nebo též bracket (závorka) se skládá ze dvou nebo více obchodních pokynů, přičemž realizace jednoho automaticky ruší všechny ostatní. Tento typ příkazu je vhodné použít například pro nastavení profit target (limitní ceny) a současného stop-lossu. Jakmile je limitní cena dosažena, stop-loss se automaticky zruší a naopak.

Market if touched

Market if touched nakoupí, jestliže cena poklesne níže k nastavené cenové úrovni a prodá při růstu k nastavené cenové úrovni. Funguje na podobném principu jako klasický stop pokyn s tím rozdílem, že nákupní pokyn je umístěn pod a prodejní nad současnou tržní cenu.

Limit if touched

Limit if touched nakoupí, jestliže cena poklesne níže k nastavené cenové úrovni a prodá při růstu k nastavené cenové úrovni. Je obdobou pokynu market if touched s tím rozdílem, že po dosažení aktivační ceny se pokyn mění na limitní.

Market on close

Pokyn market on close se vyplní jako tržní v momentě, kdy na cenovém grafu dojde k dotvoření zavírací ceny.

Limit on close

Pokyn limit on close se změní na limit v momentě, kdy na cenovém grafu dojde k dotvoření zavírací ceny.

Doba trvání pokynu

Day order

Pokud pokyn zadáte jako „day“, bude jeho platnost trvat pouze v rámci obchodní seance, kdy jste ho zadávali. Na konci obchodní seance se automaticky zruší, pokud do té doby nedojde k jeho plnění.

Good till canceled

Pokyn s časovým omezením good till canceled bude na trhu aktivní do té doby, dokud nedojde k jeho plnění, nebo vámi nebude zrušen. Platnost tohoto pokynu je však zpravidla omezena (obvykle 6 měsíců) – záleží na vašem brokerovi.

Good till date

Pokyn s časovým omezením good till date bude na trhu aktivní až do data, které určíte, pokud do té doby nedojde k jeho plnění. Ovšem i zde bývá doba platnosti určitým způsobem omezena.

Doporučená literatura

Další díl: 5. Co hýbe cenou na trhu?