Na začátku každého nového projektu, ať už se týká podnikání, či osobního života, stojí nadšení a s tím spojená i velká očekávání. Zrovna tak je tomu i s obchodováním na burze. Většina lidí na trhy vstupuje s velkým elánem a optimistickou vizí, ovšem cesta k ziskovému obchodování není vůbec snadná. Je plná nástrah a léček a nezkušený obchodník se pak snadno může dostat do slepé uličky a v revíru finančních žraloků (profesionálních obchodníků) zůstane oškubaným o poslední groš. Nadšení a optimistické vize se pak velmi rychle mění ve zklamání a nedůvěru v sebe sama.

Stanovte si realistické cíle

Pokud s obchodováním na burze teprve začínáte, je vhodné si na startu stanovit realistické cíle a posouvat se kupředu pomalu krůček po krůčku. Nechtějte zbohatnout ze dne na den. Takový přístup dříve či později nevyhnutelně končí ztrátou veškerého kapitálu.

Realistický cíl na začátek je neztrácet peníze. Burzovní obchodník paradoxně nejprve párkrát musí o své peníze přijít, aby se následně mohl naučit je neztrácet. Říká se tomu „školné“. Jakmile se vám podaří peníze neztrácet, můžete pomalu začít přemýšlet nad tím, jak peníze na burze vydělat. Nadstandardní návratnosti dokáže dosáhnout jen hrstka vyvolených. Pokud chcete patřit mezi ně, musíte počítat s tím, že se jedná o běh na dlouhou trať.

Určete svůj přístup k trhům

Burzovní obchodníky bychom mohli roztřídit do několika kategorií dle toho, jaký přístup k trhům zastávají. Podle postoje k riziku je obecně můžeme rozdělit do dvou skupin, a to na konzervativní obchodníky, kteří neradi podstupují vysoké riziko, a agresivní obchodníky,kteří jsou ochotni k dosažení vysokých výnosů více riskovat. Konzervativním či agresivním obchodníkem se člověk rodí a svůj postoj k riziku má více či méně přirozeně nastavený. Svůj styl obchodování ovšem může měnit a přizpůsobovat ho své povaze.

Podle záměru, s jakým účastníci na trh přicházejí, můžeme burzovní obchodníky rozdělit na dlouhodobé investory, spekulanty a zajišťovatele. Dlouhodobý investor svá rozhodnutí staví předně na fundamentální situaci podniku a makroekonomických podmínkách. Jeho záměrem je dosahovat pravidelného příjmu v podobě dividend či zhodnocovat svůj podíl na základě investic do akcií společností, které mají do budoucna zajímavý potenciál růstu zisků, tržeb a volných peněžních toků. Spekulanti se na burze snaží vydělávat na tržních náladách, které nemusejí souviset s fundamentální situací podniku či makroekonomickými podmínkami. Zaměřují se předně na reakce davu, které se na základě technické a psychologické analýzy snaží do budoucna odhadovat. Naproti tomu zajišťovatelé na finanční trhy nepřicházejí primárně za účelem dosažení zisku, ale chtějí se zajistit vůči tržním rizikům spojeným s jejich podnikáním. Typickými zajišťovateli jsou například dopravci, kteří se na trhu s ropou zajišťují vůči růstu její ceny, či pěstitelé zemědělských komodit, kteří se na trhu opatřují vůči poklesům cen, čímž si mohou výhodně zajistit svou prodejní cenu.

Dle toho, jak dlouho burzovní obchodník (spekulant) drží své otevřené pozice, rozeznáváme následující obchodní styly:

Poziční obchodník

Své pozice drží otevřené několik měsíců až let. Snaží se zachycovat dlouhodobější trendy, které mohou být utvářeny na základě fundamentální situace podniku, makroekonomických podmínek či dlouhotrvající náladě na finančních trzích.

Swingový obchodník

Drží své pozice otevřené pouze několik dní až týdnů. Vydělává na pohybech, které jsou ovlivněny dočasnou náladou na trzích. Své příležitosti vyhledává na základě technické a psychologické analýzy.

Intradenní obchodník

Drží své otevřené pozice jen několik málo minut až hodin. „Scalper“, což je specifický typ intradenní obchodníka, pak obchoduje pohyby, které trvají řádově jen několik málo sekund. Tento obchodní styl se vyznačuje tím, že spekulant své pozice nedrží přes noc a před koncem obchodní seance je uzavírá. Vydělává na trendech, které jsou ovlivněny pouze dočasnou náladou na trzích a realizovanými obchody účastníků během dne, k čemuž využívá předně technickou analýzu.

Zkušenější burzovní obchodníci výše uvedené styly obvykle kombinují, čímž se jim nabízí více příležitostí a větší možnosti vedoucí k zajímavému zhodnocení obchodního účtu. Pro začátečníky je ovšem vhodné si vybrat jeden konkrétní styl (poziční, swingové či intradenní obchodování), a nejprve si jej otestovat. Pokud pro něj není vhodný, může zkusit zvolit jiný obchodní styl. Jakmile získá určité zkušenosti a přístup si osahá, může k němu připojit i další styly a s nimi spojené obchodní strategie.

Obchodujte nejprve nanečisto

Než se vrhnete do reálného obchodování na světových finančních trzích, je vhodné si své postupy a strategie nejprve otestovat nanečisto. Obchodování s fiktivními penězi, neboli „paper trading“, dnes patří do základní nabídky u většiny brokerů. Paper trading je vhodné využívat rovněž při testování obchodní platformy a jejích nejrůznějších funkcí, které nabízí.

Vítězové versus poražení

Obchodování na burze na plný úvazek se nijak výrazně neliší od jakéhokoliv jiného byznysu. Jste svými pány a za veškerá svá rozhodnutí, ať už ta správná či špatná, jste plně odpovědni. Nadšení a optimistické vize jsou pro dosažení úspěchu pochopitelně důležité, ovšem je třeba rovněž počítat s tím, že se budou dostavovat i neúspěchy a špatná období, kdy se vám ve všem nebude dařit podle vašich představ.

Burzovní trhy jsou velice dravým prostředím, kde vyhrávají ti nejlepší a ostatní jsou nemilosrdně rozdrceni. Úspěšný obchodník se nikdy nenechá odradit počátečním neúspěchem a jde si dál za svými sny a cíli. Trading je o překonávání překážek. Vítězové jsou ti, kteří jsou schopni i přes nespočet utržených ran znovu vstát a dále bojovat.

Doporučená literatura

Další díl: 2. Býci a medvědi, dlouhá pozice a krátká pozice