Když se laik podívá na burzovní terminál a spatří zde stovky blikajících čísílek, které se každou vteřinu neustále mění, přirozeně ho napadne otázka „Co všechno hýbe tou cenou na trhu?“.Odpověď zní poměrně jednoduše. Je to nabídka s poptávkou. To ale asi nikoho nepřekvapí. Ovšem při zamyšlení nad tím, co všechno nabídku s poptávkou ovlivňuje, se již dostáváme k poměrně zajímavé a zároveň i složité problematice, kterou se den co den zabývají ekonomové a burzovní obchodníci po celém světě. Na likvidních trzích, kde v každém okamžiku existuje silná nabídka s poptávkou, můžeme akcie a ostatní finanční nástroje nakupovat a prodávat takřka neomezeně, aniž by to znatelně hnulo s kurzem na trhu. Drobný soukromý obchodník je tak z pohledu světových finančních trhů pouhou kapkou v moři.

Fundamentální faktory

Abychom pohled na tuto problematiku o něco usnadnili, vysvětleme si nejprve, co je to fundament. Pod pojmem „fundament“ si obecně můžeme představit makroekonomické prostředí (HDP, úrokové sazby, míru inflace, měnový kurz, daňové sazby, míru nezaměstnanosti atd.), politické prostředí, celkové podnikatelské klima a výkonnost jednotlivých ekonomických odvětví a firem (tržby, zisky, volné peněžní toky). Jedná se o takové faktory, které tvoří jakýsi racionální základ pro tvorbu ceny spekulativních aktiv na trhu. Fundamentální faktory mají největší vliv na pohyb cen spekulativních aktiv v dlouhodobém horizontu (měsíce, roky, dekády).

Pokud například akciové společnosti porostou zisky, mohli bychom logicky předpokládat, že poroste i cena jejích akcií na burze. A obdobně bychom mohli uvažovat také o ostatních fundamentálních faktorech mající dopad na vnitřní hodnotu aktiv. Ovšem tento přístup k trhům je poměrně dost zjednodušený.

Psychologické faktory

Fundament sám o sobě ceny spekulativních aktiv netvoří. Ve své podstatě udává pouze vnitřní hodnotu, tedy jejich teoretickou cenu. Je potom na účastnících trhu, jak na vývoj fundamentu zareagují, což v konečném důsledku hýbe s cenou. Tyto reakce obchodníků označujeme za psychologické faktory. Psychologické faktory mají největší vliv na pohyb cen spekulativních aktiv ve střednědobém horizontu (dny, týdny, měsíce).

Základními psychologickými faktory, které hýbou cenami spekulativních aktiv, jsou představy, tušení a očekávání investorů a spekulantů. Ty mohou být utvářeny jak na základě vývoje fundamentu a racionální analýzy, tak na základě podvědomých vlivů, které si obchodníci vytvářejí sami ve své mysli. Například obchodník, který je silně přesvědčen o růstu ceny aktiva a spekuluje na vzestup, bude na cenovém grafu podvědomě vyhledávat býčí signály, které ho v jeho přesvědčení utvrdí. Naopak obchodník, který je silně přesvědčen o poklesu ceny aktiva a spekuluje na jeho sestup, bude na tom samém cenovém grafu podvědomě vyhledávat medvědí signály.

Patrně nejsilnějším psychologickým faktorem na finančních trzích jsou očekávání obchodníků, a to v jakékoliv podobě. Na akciových trzích tento faktor můžeme sledovat například během výsledkové sezóny. Investoři a spekulanti mají jistá očekávání ohledně úrovně dosažených zisků a tržeb a ty následně srovnávají se skutečnými vyhlášenými výsledky společnosti. Jsou-li výsledky nad očekáváním, akcie reagují růstem. Jsou-li výsledky pod očekáváním, akcie reagují poklesem. Různé zpravodajské agentury jako Bloomberg či Reuters sice shromažďují očekávání analytiků, které se prezentuje jako „očekávání trhu“, ale ve skutečnosti se jedná pouze o konsensus určité skupiny odborníků. Ti navíc nejsou přímými účastníky trhu v pravém slova smyslu. Některým obchodníkům i nezávislým pozorovatelům pak nemusí dávat smysl situace, kdy cena akcie klesá i přestože výsledky skončily nad očekáváním. Skutečné očekávání trhu totiž nikdo nezná a my na něj pouze můžeme spekulovat.

Technické faktory

Pod technickými faktory si obecně můžeme představit takové posuny v nabídce a poptávce, které nejsou způsobeny přímým zásahem obchodníků. Jedná se tedy o určité systémové vlivy, jež vycházejí z naprogramovaných algoritmů, čekajících pokynů, burzovních systémů a podobně. Pokud například trh dorazí na určitou cenovou úroveň, kde je nashromážděno velké množství čekajících pokynů, jejich aktivace pak může dočasně s trhem určitým směrem zahýbat. Technické faktory mají největší vliv na pohyb cen spekulativních aktiv v krátkodobém horizontu (vteřiny, minuty, hodiny).

Význam technických faktorů výrazně vzrostl s rozvojem vysokofrekvenčního algoritmického obchodování. Více než polovina objemů obchodů na světových finančních trzích je dnes realizována právě na základě programového obchodování. Každý krátkodobý spekulant by si toho měl být vědom a adekvátně tomu uzpůsobovat i své přístupy a obchodní strategie.

Faktory a jejich dopad na tržní cenu

Doporučená literatura

Další díl: 6. Analytické přístupy