Kromě posouzení finanční situace podniku a valuace akcií je součástí fundamentální analýzy rovněž ohodnocení vlastníků, managementu a zaměstnanců společnosti. Kvalitní management a zaměstnanci společnosti tvoří významnou součást potenciálu firemního růstu, a to bez ohledu na velikost podniku.

Je zřejmé, že s rostoucí hodnotou společnosti, a tím pádem i počtu zaměstnanců, dochází k růstu mzdových nákladů a neefektivity v hospodaření, ovšem na druhou stranu velké společnosti mají tu výhodu, že je zde jasně nastavená hierarchie a postup pro systematické vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců. U větších podniků počet klíčových zaměstnanců klesá, a z toho důvodu odchod takového zaměstnance neohrozí chod celého podniku. Proto i přes vyšší neefektivitu jsou velké podniky s několika tisíci zaměstnanci mnohem stabilnější než malé podniky, kde odchod jednoho klíčového zaměstnance může významným způsobem ovlivnit celý byznys.

Zatímco kvalitních manažerů na nižší a střední úrovni je poměrně dost, na úrovni top managementu je jich jen velmi málo. Kvalitní top management je pro společnost velmi důležitý, ovšem otázkou je také jeho cena. Zejména u velkých podniků v posledních letech panuje tendence vrcholové manažery přeplácet a na jejich konto pak putují v podobě odměn astronomické sumy. Ne vždy je takové ohodnocení adekvátní. Investor by se proto měl vždy ujistit, že top management i přes čerpání velkých odměn přináší pro podnik nadhodnotu.

Rozložení vlastníků

Předmětem fundamentální analýzy by měla být také struktura vlastníků společnosti. V zásadě se rozeznávají dvě hlavní struktury, a to struktura s většinovým vlastníkem a struktura s roztroušeným vlastnictvím. Každá struktura má své výhody i nevýhody.

Struktura s většinovým vlastníkem

Tato struktura se vyznačuje tím, že jeden subjekt (ať už se jedná o právnickou či fyzickou osobu) vlastní více než 50 % akcií a zbytek připadá na minoritní akcionáře. Většinový vlastník obvykle také působí ve statutárním orgánu jako předseda představenstva a CEO společnosti. Výhodou této struktury je to, že se nemusí dosahovat konsensu a rozhodnutí proto mohou být rychlá a efektivní. Na druhou stranu, pokud se nejedná o zkušeného podnikatele a manažera, mohou unáhlená rozhodnutí vést k negativním důsledkům. Navíc u této struktury je zvýšené riziko vytahování aktiv a poškození minoritních akcionářů. Pokud se tedy nejedná o známé a úspěšné podnikatele, kteří za sebou mají dlouholeté solidní a především průhledné výsledky, je lepší se investicím do akcií se strukturou většinového vlastníka raději vyhnout.

Struktura s roztroušeným vlastnictvím

Tato struktura se vyznačuje tím, že žádný subjekt nemá více než 50% podíl na společnosti a rozhodující vliv má takové uskupení subjektů, jejichž podíly dohromady tvoří většinu při hlasování na valné hromadě. Vlastnictví je obvykle roztroušeno mezi několik menších podílů, jež drží investiční společnosti a investiční fondy. Velkou výhodou této struktury je to, že riziko vytahování aktiv a poškození drobných akcionářů je velmi malé. Na druhou stranu k rozhodnutí je třeba vždy dosahovat konsensu a některé procesy tak mohou být příliš zdlouhavé a neefektivní.

Doporučená literatura

Další díl: 11. Výpočet vnitřní hodnoty akcie

Sagefin.cz je nezávislý finanční portál se zaměřením na světové finanční trhy a online obchodování. Denně návštěvníkům přinášíme aktuální burzovní zpravodajství z domova i ve světě.

reklama