Jaké odvětví má potenciál zhodnotit nad benchmark, a které naopak může zaostávat? To jest velká otázka, kterou se snaží den co den zodpovědět mnoho investorů i ekonomů z celého světa. Ovšem předvídat vývoj ekonomických odvětví vyžaduje kromě bystrého úsudku také trochu štěstí. Odvětví vznikají, přetransformovávají se a zanikají. Určit, která (pod)odvětví s největší pravděpodobností zaniknou, a která se naopak budou rozvíjet, není tak úplně lehké odhadnout. Navíc tady mluvíme o trendech, které se mohou formovat i celé dekády. Pohled do tak vzdálené budoucnosti potom může být dost přibarvený a zkreslený.

Na fundamentální hodnotu ekonomických odvětví může mít vliv mnoho faktorů. Ty přitom mohou být makroekonomického charakteru nebo se mohou vztahovat i k jednotlivým společnostem z tohoto odvětví, které mají v jeho zastoupení velký význam (společnosti s velkou tržní kapitalizací). Na výkonnost ekonomických odvětví mají vliv především tyto faktory:

 • Politická situace (cla, kvóty, daňové sazby)
 • Legislativní podmínky (různá zvýhodnění, dotace či sankce)
 • Poptávka/nabídka konkrétního produktu či typu zboží
 • Vývoj na finančních trzích (ceny komodit, cenných papírů a měnových párů)
 • Makroekonomické prostředí
 • Situace významných společností s velkou tržní kapitalizací v rámci odvětví

Valuace odvětví

S potenciální výkonností odvětví úzce souvisí valuace, tedy ocenění. Většina investorů předpokládá, že odvětví s nižší valuací jsou podhodnocená, a proto mají do budoucna větší potenciál návratnosti investice a odvětví s vyšší valuací jsou nadhodnocená, a proto mají do budoucna menší potenciál návratnosti investice. To ovšem nemusí platit za jakýchkoliv okolností. Určitá úroveň valuace má totiž většinou své opodstatnění. Obecně nízké valuace mají společnosti, u kterých se do budoucna předpokládá zhoršení výkonnosti či omezení potenciálu dalšího růstu. Naopak vysoké valuace mají společnosti, u kterých se do budoucna předpokládá zlepšení výkonnosti a velký potenciál růstu. Teoreticky vzato na dokonale efektivním trhu by návratnost investice měla být u stejně rizikových aktiv totožná, ať už jsou valuace jakékoliv. Uveďme na jednoduchém příkladu.

Mějme dvě společnosti – telekomunikační společnost AB a technologickou YZ. Společnost AB má svůj další rozvoj omezený a nepředpokládá se žádný růst čistého zisku, zatímco společnost YZ má zajímavý potenciál rozvoje a v příštích 6 letech se očekává nárůst čistého zisku v tempu 65,7 % ročně. Akcie AB jsou trhem oceněny na desetinásobku čistého zisku (P/E 10) a akcie YZ jsou trhem oceněny na padesátinásobku čistého zisku (P/E 50). Obě společnosti vyplácí 100 % svého čistého zisku v podobě dividend. Obě akcie se obchodují na ceně 100 USD. Do jaké akcie se vyplatí z hlediska výplaty dividend v 6letém horizontu investovat?

Z příkladu je zřejmé, že z hlediska výplaty dividend na tom budeme šestým rokem v obou případech stejně. Výše uvedený příklad je samozřejmě velice zjednodušený, ale co z toho plyne pro obchodování v praxi? Nejdůležitější ze všeho je být si vědom toho, že nízké valuace automaticky neznamenají podhodnocené akcie a naopak. A tento princip lze vztáhnout jak k jednotlivým společnostem, tak k dílčím ekonomickým (pod)odvětvím i celému národnímu trhu.

Odvětvové P/E

Jelikož pro každé odvětví jsou opodstatněné jiné hodnoty P/E, potom při analýze, zda jsou valuace určitého odvětví nízké či vysoké, nebudeme tyto hodnoty porovnávat s ostatními odvětvími, ale vždy je budeme srovnávat s průměrnými valuacemi konkrétního odvětví v minulosti. To nám může poskytnout alespoň základní představu o tom, zda jsou akcie v tomto odvětví nadhodnocené či podhodnocené.

Valuace odvětví jsou tvořeny jednotlivými akciemi společností, které jsou v něm zahrnuty. Každé akcii je přiřazena určitá váha (dle tržní kapitalizace) a následným zprůměrováním se můžeme dopočítat k hodnotě ukazatelů určitého odvětví. Hodnota P/E ekonomického odvětví je dána následujícím vztahem:

MKi = tržní kapitalizace společnosti
PEi = hodnota P/E akcie

Jedná se tedy o klasický vážený průměr. Obdobným způsobem lze postupovat i při výpočtu dalších poměrových ukazatelů v rámci odvětví.

Obchodování prostřednictvím ETF

Chce-li někdo spekulovat na vývoj či dlouhodobě investovat do některých odvětví na akciovém trhu, bylo by příliš nákladné a komplikované vytvářet si vlastní portfolio. Ovšem je možnost investovat do různých ekonomických odvětví prostřednictvím akciových ETF. Pořízením tohoto instrumentu, který je obdobou podílového listu (ovšem technicky obchodovaný jako akcie), můžeme investovat do nejrůznějších tříd aktiv. Nákupem ETF, který reprezentuje různá ekonomická odvětví a pod-odvětví, sázíme na vývoj akcií společností, jež jsou v tomto ETF obsaženy. A tak místo nákupu několika desítek akcií nakoupíme pouze jediný ETF, které toto odvětví reprezentuje. Zde je základní seznam ETF na jednotlivá ekonomická odvětví amerického akciového trhu, s kterými je možné na burze obchodovat:

 • Utility – Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU)
 • Spotřební zboží – Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)
 • Zboží cyklické spotřeby – Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY)
 • Energie – Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)
 • Technologie – Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
 • Zdravotní péče – Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)
 • Doprava – SPDR S&P Transportation ETF (XTN)
 • Finančnictví – Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)
 • Komunikace – iShares Global Telecom (IXP)
 • Kapitálové statky – Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI)
 • Základní materiály – Materials Select Sector SPDR Fund (XLB)

Doporučená literatura

Další díl: 6. Ekonomický profil společnosti

Sagefin.cz je nezávislý finanční portál se zaměřením na světové finanční trhy a online obchodování. Denně návštěvníkům přinášíme aktuální burzovní zpravodajství z domova i ve světě.

reklama