Jakmile investor projde všechny hlavní body fundamentální analýzy, může se přistoupit k celkovému zhodnocení. Až na základě celkového zhodnocení lze rozhodnout, zda je akcie podhodnocená či nadhodnocená a vyplatí se nám do ní investovat.

Nejčastější metodou při celkovém zhodnocení je vážený průměr. Jednotlivým bodům fundamentální analýzy (makroekonomická analýza, odvětvová analýza a finanční analýza podniku) je přiřazena určitá váha – rozumným rozdělením je 20 %, 30 % a 50 %. Jednotlivé body fundamentální analýzy se následně oznámkují ve stupnici od 1 do 5, přičemž 1 značí, že akcie je vhodná k nákupu, 3 značí neutrální postoj a 5 značí, že akcie není vhodná k nákupu. Následným zprůměrováním těchto známek potom dostaneme jedno číslo, na základě kterého se rozhodneme o investici do konkrétních akcií. Je-li výsledná známka nižší než 3, akcie jsou na základě naší analýzy podhodnocené, a tedy vhodné k nákupu. Je-li výsledná známka vyšší než 3, akcie jsou na základě naší analýzy nadhodnocené, a tedy vhodné k prodeji.

Uveďme jednoduchý příklad. Hodnotíme fundamentální situaci akciové společnosti a jednotlivým bodům ve fundamentální analýze přiřazujeme následující známky – makroekonomická analýza (4), odvětvová analýza (3), finanční výkazy (2), poměrové ukazatele (1), lidský kapitál (2), vnitřní hodnota (1).

Výsledná známka se rovná 2,4. Akcie je tedy na základě naší analýzy podhodnocená, a tím pádem vhodná k nákupu.

Stock picking

Při investování do akcií je nejlepší si vybírat takové společnosti, které jsou mediálně sledované a jejich finanční situace i kroky managementu jsou dobře známy. Tyto tituly stačí pravidelně sledovat a v okamžiku, kdy se jejich cena dostane na zajímavou úroveň, nakoupit a držet.

Zajímavé akcie lze ale vyhledávat taktéž na základě námi navolených parametrů. K tomu slouží akciové screenery, které nám po zadání námi zvolených kritérií mohou vyhledat akcie, které tyto podmínky splňují. Nejznámějším a nejvíce populárním akciovým screenerem je FINVIZ (http://www.finviz.com/).

Parametry vyhledávání jsou roztříděny do 3 hlavních kategorií – popisné (descriptive), fundamentální (fundamental) a technické (technical). V popisných parametrech můžeme zvolit například to, na jaké burze by se titul měl obchodovat, zařazení v akciovém indexu, velikost tržní kapitalizace, zemi, z které společnost pochází, sektor, ve kterém působí apod. Ve fundamentálních parametrech můžeme navolit nejrůznější hodnoty poměrových ukazatelů a další ukazatele, které jsou důležité pro ohodnocení finanční situace podniku. U technických parametrů lze navolit hodnoty vztahující se k ceně akcie, tedy například výkonnost, vzdálenost od klouzavého průměru apod.

Pro fundamentální analýzu nás samozřejmě primárně zajímají popisné a fundamentální parametry. Vždy je ale třeba mít na vědomí, jaký typ akcií tímto způsobem vyhledáme. Nastavíme-li fundamentální parametry na extrémně nízké valuace, screener nám vyhledá tituly, jejichž ekonomický profil bude pravděpodobně velmi slabý. Naopak, zadáme-li fundamentální parametry na vysoké valuace, screener nám zpravidla vyhledá tituly klasifikované jako blue chips či growth stocks.

Screener FINVIZ je kromě vyhledávání akcií velmi dobrým pomocníkem také při jejich třídění. Velmi snadno a rychle lze například akcie seřadit podle tržní kapitalizace či podle výše hodnoty P/E. Vždy stačí pouze kliknout na název sloupce a screener tituly automaticky seřadí od nejmenších hodnot po největší, nebo naopak. V pravém dolním rohu se pak nachází tlačítko „export“. Zde je možné data exportovat do excelovského souboru a dále s nimi pracovat.

Doporučená literatura

Sagefin.cz je nezávislý finanční portál se zaměřením na světové finanční trhy a online obchodování. Denně návštěvníkům přinášíme aktuální burzovní zpravodajství z domova i ve světě.

reklama