RSS SageFin FACEBOOK SageFin

Technická analýza

15. COT – jak předvídat pohyby na trhu?

Sagefin.cz | 22.9.2017

V předchozím článku ze seriálu technické analýzy jsme si představili, co je to Commitment of Traders (COT) report a jak ho číst. V dnešním článku si rozebereme konkrétní případy, jak s pomocí tohoto indikátoru s určitou pravděpodobností časovat trh a předvídat budoucí pohyby. COT report je výjimečným indikátorem v tom, že zcela přesně měří záměry (náladu) burzovních obchodníků v číslech, na rozdíl od momentových ... více

14. Commitment of Traders (COT) report

Sagefin.cz | 7.8.2017

Commitment of Traders report, zkráceně COT report, vyhotovuje americká komise pro obchodování s komoditními futures – US. Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Subjekty, které obchodují na trzích futures, mají ze zákona povinnost své pozice na trhu CFTC hlásit, ať už se jedná o otevření či uzavření pozice. Jedná se o podrobné rozložení dlouhých (long) a krátkých (short) pozic na trhu s futures podle ... více

13. Indikátor Stochastic

Sagefin.cz | 28.6.2017

Tento indikátor funguje na podobném principu jako William´s %R, ale je dále vyhlazený o určitou periodu, takže na ceny reaguje pouze jednou. Křivka už navíc nemá tolik pilovitých tvarů a dává nám méně obchodních signálů, které jsou ovšem kvalitnější. Na rozdíl od %R má křivka u hodnoty 100 bodů vrchol, kdežto u hodnoty 0 bodů má dno. Stochastic indikátor dělíme na rychlý a pomalý. Více oblíbený je pomalý, protože je ... více

12. Indikátor William´s %R

Sagefin.cz | 21.5.2017

Jak už název napovídá, tento indikátor je vyvinutý slavným spekulantem Larry Williamsem. Je postavený na jednoduchém principu. Porovnává aktuální cenu s cenovým rozpětím za určitý časový úsek (naprostým standardem je perioda sedmi na jakémkoliv timeframe). Pohybuje se mezi hodnotami 0 a 100 %, přičemž 0 % je horní hranicí a 100 % je hranicí spodní. Ceny pohybující se v blízkosti high cenového rozpětí za vybraný ... více

11. RSI – index relativní síly trhu

Sagefin.cz | 8.4.2017

Index relativní síly (dále už jen RSI) zachycuje všechny změny cen za vybrané období. Standardní délkou je perioda 14. Je dobrým indikátorem v trendových obdobích, ale dá se také využívat do netrendových trhů k protitrendovému obchodování. Indikátor osciluje mezi spodní hranicí (0) a horní hranicí (100), přičemž se zde nastavují překoupené a přeprodané úrovně. Standardně je to 20 a 80 bodů (nebo také 30 a 70 bodů či ... více

10. Indikátor Momentum

Sagefin.cz | 30.10.2016

Momentum patří mezi takzvané momentové oscilátory, stejně jako MACD, RSI či Stochastic. Všechny tyto indikátory jsou založeny na hybnosti (momentu). To znamená, že nám dokážou zaznamenat určitou změnu ceny a jak prudká tato změna byla. Obecné pravidlo obchodování podle těchto indikátorů je vstupovat do obchodu, když trend akceleruje a nabývá na síle a uzavírat pozice, když tento trend začne zpomalovat. Indikátor ... více

9. MACD

Sagefin.cz | 2.9.2016

MACD, neboli Mooving Average Convergence/Divergence (sbíhavost a rozbíhavost klouzavých průměrů) je jedním z nejpopulárnějších indikátorů technické analýzy. Řadí se mezi momentové oscilátory a je tak dobrým pomocníkem při spekulacích na obraty trendů. Využívá se ale rovněž na identifikaci trendů na trhu. Možná právě jeho univerzálnost si získala u obchodníků takovou oblíbenost. MACD se skládá ze dvou křivek – ... více

8. Klouzavé průměry

Sagefin.cz | 19.11.2015

Klouzavé průměry (mooving averages; MA) jsou základním nástrojem trendových indikátorů a slouží nám tedy k rozpoznávání trendu na trhu. Jedná se o jeden z nejstarších a také nejpoužívanějších indikátorů technické analýzy. Klouzavé průměry se zakreslují přímo do cenového grafu, tudíž je možné probíhající trendy na trhu poměrně snadno identifikovat. V praxi je využívá mnoho obchodníků díky jejich jednoduché aplikaci. ... více

7. Indikátory technické analýzy

Sagefin.cz | 10.11.2015

Indikátory technické analýzy slouží k zachycení oblastí přeprodanosti a překoupenosti a k identifikaci trendů na trhu a jejich síly. S jejich pomocí lze hlouběji analyzovat tržní situaci a usnadnit si tím své rozhodnutí, zda se v určitý okamžik připojit na stranu býků, či medvědů. Většina indikátorů technické analýzy pracuje s údaji z cenového grafu (open, high, low, close) popřípadě také s objemy obchodů. ... více

6. Objemy obchodů

Sagefin.cz | 21.10.2015

Objemy obchodů (volume) nám udávají, jaké množství finančního instrumentu bylo zobchodováno za určité časové období. Objemy jsou pro nás velice důležitou informací. Tvoří základní prvek technické analýzy společně s open, high, low a close. S pomocí objemů obchodů lze lépe analyzovat náladu a reakce obchodníků, než z pouhého cenového grafu. Objemy obchodů se zaznamenávají jako histogram pod cenovým grafem, přičemž ... více