O tom, že jsou americké akcie v obecném měřítku silně nadhodnocené a vytvářejí spekulativní bublinu, není třeba pochybovat. Jak ale píšu ve své knize Spekulativní mánie a burzovní krachy, to, že jsou akcie nadhodnocené, neznamená, že by nemohly být nadhodnoceny ještě více. Spekulovat v této fázi na pokles kurzů je docela velký problém. Nemůžeme si být zcela jisti, že bylo dosaženo úplného vrcholu. Ať už na konkrétní akcii, či akciovém indexu.

Spekulant, který chce sázet na pokles, má nyní dvě možnosti. Buďto počká na výraznou korekci, s tím, že vrchol v následujících týdnech již nebude pokořen. Pravděpodobnost pokračování růstového trendu pak bude výrazně menší a nekryté sázky na pokles již nebudou představovat takové riziko jako nyní. Druhou možností je zvolení adekvátní opční strategie, kde sázka na pokles může být z určité části pokryta. To může být mnohem zajímavější. Rozeberu zde dvě opční strategie, které nejsou tolik známé a mezi obchodníky jsou poměrně raritní záležitostí. V aktuální fázi akciového trhu jsou však dle mého názoru tou nejrozumnější sázkou.

Long ratio put spread

Tato strategie se skládá z jedné prodané (mírně) in the money put opce a nákupu dvou či více at the money popřípadě lehce out of the money put opcí. Sázíme tak na pokles kurzu s tím, že mírného zisku bude dosaženo i v případě, kdyby akcie dále rostly. Ve ztrátě budeme v případě, že se kurz akcií v den expirace výrazně nehne od svého aktuálního kurzu. Ve své podstatě se jedná o sázku na růst volatility s omezením v případě růstu ceny akcie. Je to určitá obdoba klasického long straddle s tím, že si nákup at the money opcí zlevňujeme prodanou opcí na vyšším striku. Strategii je samozřejmě možné zahrát konzervativnějším nebo agresivnějším způsobem.

Konzervativnější přístup se skládá pouze ze dvou nakoupených put opcí a vypsáním mírně in the money put opce na vyšším striku. Pokud chceme být více agresivní, můžeme nakoupit tři i více mírně out of the money put opcí. Jejich nákup můžeme zlevnit vypsáním mírně in the money put opce na vyšším striku. Ovšem čím více put opcí nakoupíme, tím je třeba u prodané opce zvolit vyšší strike. A tím více by případně musela vyrůst cena akcie, abychom při expiraci nebyli ve ztrátě. Případně můžeme zvolit i nižší strike na vypsané put opci, ale při růstu ceny akcie se již do zisku nedostaneme. Samozřejmě tak riskujeme i větší ztrátu v případě nehnutého kurzu v den expirace od aktuální ceny.

Osobně bych volil konzervativnější strategii skládající se pouze ze dvou nakoupených at the money put opcí a jedné vypsané in the money put opce. Tak bude dosaženo jen velmi mírného zisku v případě pokračujícího růstu ceny akcie.

Short put ladder

Tato strategie se skládá z jedné vypsané mírně in the money put opce, jedné nakoupené in the money put opce na nižším striku a jedné nakoupené mírně out of the money put opce. Tato strategie je obdobou klasického long strangle. Nákup opcí zlevňujeme vypsáním opce na vyšším striku. Stejně jako u výše popsané strategie long ratio put spread se jedná o sázku na růst volatility s omezením v případě růstu ceny akcie.

Rozdíl oproti long ratio put spread spočívá v tom, že v případě expirace kurzu v blízkosti aktuální ceny podkladové akcie je ztráta mírnější. Ovšem za cenu její větší pravděpodobnosti, jelikož rozpětí v případě ztráty je širší než u long ratio put spread. Tuto strategii lze zahrát více agresivně například nakoupením dvou či více out of the money put opcí. Avšak za cenu větší ztráty v případě nehnutého kurzu. I zde však doporučuji se držet spíše konzervativnějšího přístupu sestávajícího se pouze z jedné nakoupené out of the money put opce. Opět tak bude ponechaná výhoda mírného zisku v případě pokračujícího růstu ceny akcií.

Shrnutí

Obě tyto strategie jsou velmi opomíjené. Jejich velká výhoda však spočívá v tom, že spekulant (medvěd) nebude za úplného blbce v případě, že by akcie pokračovaly v růstu. Rovněž bych vyzdvihl to, že ceny opcí jsou momentálně velmi levné, jelikož byly spekulanty stlačeny. To je z historického hlediska v této fázi akciového trhu nevídané. Tyto strategie jsou proto momentálně velkou příležitostí, jak na burze vydělat zajímavé peníze při adekvátním podstoupením rizika. Samozřejmě i na tomto obchodu je možné prodělat. A to v případě, že se kurz akcie v den expirace výrazně nehne od aktuálního kurzu. Proto by taková sázka neměla představovat výrazně více než 5 % z hodnoty portfolia v případě maximální ztráty pro opce s expirací cca 4-8 týdnů.

Sagefin.cz je nezávislý finanční portál se zaměřením na světové finanční trhy a online obchodování. Denně návštěvníkům přinášíme aktuální burzovní zpravodajství z domova i ve světě.

reklama