RSS SageFin FACEBOOK SageFin

Fundamentální analýza akcií

2. Klasifikace akcií

Sagefin.cz | 25.8.2015

Akcie je cenný papír, který vyjadřuje majetkový podíl vlastníka (akcionáře) na společnosti. S akciemi jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a likvidačním zůstatku při zániku společnosti. S akciemi se obchoduje na organizovaných trzích, přesněji řečeno na burzách cenných papírů. Akciové společnosti prostřednictvím úpisů akcií poptávají na burzách cenných papírů kapitál od ... více

1. Principy fundamentální analýzy akcií

Sagefin.cz | 21.8.2015

Fundamentální analýza je jednou ze tří disciplín (vedle technické a psychologické analýzy), která se zabývá pohyby tržních kurzů na burze. Pomocí určení vnitřní hodnoty akcie je fundamentální analýza zároveň jediným přístupem, s kterým je možné stanovit, do jaké míry je určitý titul nadhodnocený či podhodnocený. Fundamentální analýzu má smysl využívat pro poziční obchodování a dlouhodobé investice do akciových ... více