RSS SageFin FACEBOOK SageFin

Fundamentální analýza akcií

12. Celkové zhodnocení a stock picking

Sagefin.cz | 18.6.2016

Jakmile investor projde všechny hlavní body fundamentální analýzy, může se přistoupit k celkovému zhodnocení. Až na základě celkového zhodnocení lze rozhodnout, zda je akcie podhodnocená či nadhodnocená a vyplatí se nám do ní investovat. Nejčastější metodou při celkovém zhodnocení je vážený průměr. Jednotlivým bodům fundamentální analýzy (makroekonomická analýza, odvětvová analýza a finanční analýza podniku) je ... více

11. Výpočet vnitřní hodnoty akcie

Sagefin.cz | 28.5.2016

Vnitřní hodnota (VH) je teoretická cena spekulativního aktiva, která v sobě zohledňuje veškeré relevantní informace o trhu. Svou vnitřní hodnotu má prakticky jakékoliv spekulativní aktivum, přičemž její hodnota je vždy kladná. Pokud je vnitřní hodnota akcie větší než její aktuální tržní kurz, můžeme akcii označit za podhodnocenou a vyplatí se jí nakupovat. Je-li vnitřní hodnota akcie menší než její aktuální tržní ... více

10. Vlastníci, management a zaměstnanci společnosti

Sagefin.cz | 14.3.2016

Kromě posouzení finanční situace podniku a valuace akcií je součástí fundamentální analýzy rovněž zhodnocení vlastníků, managementu a zaměstnanců společnosti. Kvalitní management a zaměstnanci společnosti tvoří významnou součást potenciálu firemního růstu, a to bez ohledu na velikost podniku. Je zřejmé, že s rostoucí hodnotou společnosti, a tím pádem i počtu zaměstnanců, dochází k růstu mzdových nákladů a ... více

9. Poměrové ukazatele kapitálového trhu

Sagefin.cz | 27.1.2016

Specifickou kategorií poměrových ukazatelů jsou ukazatele kapitálového trhu. Na rozdíl od předchozích čtyř kategorií, jejichž cílem je posoudit finanční situaci podniku, cílem ukazatelů kapitálového trhu je posoudit cenu podniku. Poměrové ukazatele kapitálového trhu srovnávají cenu akcie s hospodářskými výsledky společnosti. Jedná se tedy o posouzení valuací. Mezi nejpoužívanější poměrové ukazatele kapitálového ... více

8. Poměrové ukazatele

Sagefin.cz | 11.1.2016

Analýza poměrových ukazatelů je jednou z nejdůležitějších součástí fundamentální analýzy. Poměrové ukazatele vyjadřují určitý stav či výkonnost jisté položky ve srovnání s ostatními položkami ve finančních výkazech. Pomocí poměrových ukazatelů můžeme na relativní bázi snadno srovnávat jednotlivé podniky či celá ekonomická odvětví a národní akciové trhy mezi sebou. Poměrové ukazatele třídíme do následujících pěti ... více

7. Finanční výkazy

Sagefin.cz | 16.12.2015

Základem finanční analýzy podniku je důkladné studium finančních výkazů společnosti. Abychom mohli sestavit ekonomický profil společnosti a základně posoudili finanční situaci podniku, je vhodné mít historii finančních výkazů alespoň 3-5 let nazpět. Akciová společnost sestavuje tyto 3 finanční výkazy:     Výkaz zisků a ztrát (income statement) Rozvahu (balance sheet) Výkaz peněžních toků ... více

6. Ekonomický profil společnosti

Sagefin.cz | 7.10.2015

Pro analýzu finanční situace podniku existuje celá řada nástrojů a přístupů. Nejprve je ovšem zapotřebí určit ekonomický profil společnosti, na základě kterého pak budeme posuzovat jednotlivé parametry a ukazatele finanční analýzy. Ekonomický profil tedy nijak nevypovídá o tom, zda je akcie společnosti nadhodnocená či podhodnocená, ale pouze nám udává, jakým způsobem bychom měli přistupovat k valuacím ... více

5. Odvětvová analýza akcií – výkonnost odvětví

Sagefin.cz | 1.10.2015

Jaké odvětví má potenciál zhodnotit nad benchmark, a které naopak může zaostávat? To jest velká otázka, kterou se snaží den co den zodpovědět mnoho investorů i ekonomů z celého světa. Ovšem předvídat vývoj ekonomických odvětví vyžaduje kromě bystrého úsudku také trochu štěstí. Odvětví vznikají, přetransformovávají se a zanikají. Určit, která (pod)odvětví s největší pravděpodobností zaniknou, a která se naopak budou ... více

4. Odvětvová analýza akcií – typy odvětví

Sagefin.cz | 24.9.2015

Každou akcii bychom mohli zařadit do určitého ekonomického odvětví, v rámci kterého působí. Situace v odvětví má na rozdíl od makroekonomického prostředí již poměrně zásadní význam na vývoj jednotlivých akciových společností. Odvětvovou analýzu využíváme pro lepší nadhled u konkrétního akciového titulu, ale uplatníme ji rovněž při investicích do určitých odvětví prostřednictvím ETF. Typy odvětví Ekonomická odvětví ... více

3. Makroekonomická analýza akcií

Sagefin.cz | 8.9.2015

Pro konkrétní akciovou společnost má makroekonomické prostředí zanedbatelný vliv. Avšak z hlediska sektorů a národního akciového trhu má poměrně velký význam. Na jeho základě se investoři rozhodují, do jakého regionu alokují svůj kapitál. Makroekonomická analýza nám tedy nejlépe poslouží pro obchodování s ETF a deriváty na akciové indexy. Mezi nejvýznamnější makroekonomické veličiny, které mají dopad na ... více