Dnešní příspěvek na blog bude více filozofického než ekonomického charakteru, i když všechno se vším souvisí. V posledních dnech mám spoustu času na přemýšlení, a tak mě napadá mnoho otázek ohledně světového dění. Přičemž s každou odpovědí na mnou položenou otázku se vynořuje násobně mnoho jiných otázek. A ač je obsah tohoto článku na hranici lidského chápání, možná že bych na většinu mých otázek našel odpovědi. I když uznávám, že ani já sám už nevím, čemu mám věřit či nevěřit, protože lež může být nekonečně dlouhá.

Všechno je podvod!

Každý dobrý ekonom musí v průběhu své kariéry přijít na to, že žijeme v obrovském podvodu, lži a manipulaci. Finanční krize, která odstartuje letos krachem na burze a potrvá příštích několik let, byla naplánována minimálně 150 let zpětně. Ale mohou to být dokonce i stovky až tisíce let. To pokládá jednu důležitou otázku – a to, kdo za tímto plánem stojí?

Tvrdí se, že za vším stojí ilumináti. Tato satanská sekta ovládá centrální i obchodní banky po celém světě. Vlastní a řídí média, zábavní průmysl a veškeré globální nadnárodní společnosti. Ovšem, co když je ještě někdo nad touto skupinou globálních elit? Jestliže je celý systém postavený na lži, tak potom může být lží i samotná existence Satana, Boha a syna božího. A lží a dezinformací je i to, že svět ovládají ilumináti, kteří uctívají satana.

Ono to i dává smysl, jelikož, pokud by člověk chtěl ovládnout svět, potom by toho pravděpodobně chtěl dosáhnout během svého života. A je zcela scestné, aby to plánoval stovky let dopředu, byť s vidinou předání své moci budoucím generacím. Takto normální člověk nepřemýšlí. A jsem přesvědčen o tom, že tak nepřemýšlí ani psychicky narušený zdegenerovaný jedinec ze satanistické sekty s touhou ovládnout svět. Jelikož satanismus je postavený na konzumu a uspokojování svých hříšných tužeb a potřeb ihned.

Ilumináti a mimozemské civilizace

Lživý systém, v kterém žijeme, je tak neuvěřitelně promyšlený a propracovaný do takových nejmenších detailů, že nevěřím tomu, že to dokázal vymyslet člověk. To mě vede k úvaze, že nad ilumináty stojí mimozemské civilizace. Ty na Zemi mohli uměle vytvořili život a naši planetu pouze drancují pro těžbu vzácných surovin. Jestliže některé mimozemské civilizace existují miliony let a průměrný mimozemšťan žije například 400 i více let, či je dokonce nesmrtelný, potom dává smysl plánovaní v řádech stovek až tisíců let. Bible nemusí být inspirována písmem božím, ani to nemusí být proroctví, ale nástroj k manipulaci na tisíce let dopředu. Přičemž je naprosto absurdní si myslet, že by člověk plánoval něco na tisíce let dopředu, když se v průměru dožívá pouhých 70 let.

Planeta Země stvořená Bohem nebo jinou civilizací?

Pakliže v našem vesmíru existují civilizace, které jsou tady už miliony let, a případně jsou i za určitých podmínek nesmrtelní, potom za dobu své existence museli přijít na to, jak na určité planetě uměle vytvořit život a určitě přišli také na to, jak těžit vzácné suroviny, aby to pro ně bylo ekonomicky výhodné. Lidská rasa tak zřejmě nebyla vytvořena Bohem, kdy na počátku byl Adam a Eva, ani se nevyvinul z opice, jak tvrdí jiná dezinformace, ale byl uměle vytvořen mimozemskou rasou jako otrok. Otrok, dostatečně inteligentní na to, aby s určitou pomocí „z nebes“ dospěl do takové technologické fáze, že dokáže vytěžit všechny vzácné suroviny na dané planetě, ale zároveň dost hloupý a manipulovatelný, aby mu nikdy nedošlo, že je pouhým otrokem mimozemšťanů.

Tímto se vysvětluje i fenomén UFO. Jestliže jsme pouhými otroky mimozemšťanů, potom, dává smysl, že je existence mimozemšťanů, kteří nás navštěvují, utajována. Jsou to samotní mimozemšťané, kteří si nepřejí, aby se o jejich existenci dozvěděla veřejnost. Nikoliv americká vláda či tajná satanistická sekta, která se mimozemské technologie snaží zneužít. Je to poměrně logické, jelikož by nedávalo smysl, aby vláda věděla o existenci mimozemšťanů, kteří nás navštěvují, a běžní lidé nikoliv. Zároveň by nedávalo smysl, aby to s námi mimozemšťané mysleli dobře. A s tajnou stínovou vládou spolupracovali, jelikož bychom už dávno nemuseli těžit ropu. A pokud by mimozemšťané byli vetřelci, už dávno bychom tady nebyli.

Planeta Země jako zóna těžkého průmyslu mimozemských civilizací

Z toho všeho jednoznačně vyplývá, že planeta Země je jakási oblast těžkého průmyslu mimozemských civilizací. A veškeré dějiny, které za dobu existence člověka proběhly, takto mohly obdobným způsobem probíhat i na stovkách a tisíců jiných planet. Jež byly podobně jako Země využívány pro těžbu vzácných surovin. Manipulovaná tak není jen veřejnost, ale i tajná satanistická elita. Jelikož ta je stejně jako veřejnost z pohledu mimozemských civilizací pouhým primitivním humanoidním tvorem.

Na naší planetě dramaticky docházejí zdroje, jelikož jejich těžba v posledních desetiletích exponenciálně vzrostla. Prudký rozmach technologií v posledních desetiletích tak mohl být podpořen určitým mimozemským know-how. Tak by se těžba vzácných surovin urychlila, výměnou za moc svěřenou satanistické sektě iluminátů. Veškeré energetické komodity, průmyslové i drahé kovy budou vytěženy za několik málo desítek let. Je zřejmé, že na této planetě v současné době není místo pro 7 miliard lidí.

Pakliže Zemi skutečně vládne tajná satanistická sekta, potom nedává smysl, aby se plýtvalo surovinami živením 7 miliard lidí. Už dávno by se zavedla politika 1 dítěte podobně jako v Číně. A nemuseli by se šířit virová onemocnění a nemuseli by být žádné války jakožto prostředek pro redukci obyvatel. Myslím si, že zákon 1 dítěte není problém prosadit ani v „demokratických“ zemích. Opět tak logickou úvahou můžeme dospět k závěru, že je zde nyní 7 miliard lidí pouze z toho důvodu, aby se urychlil proces těžby vzácných surovin. A jakmile zdroje dojdou, bude člověk na planetě úplně k ničemu a může být vyhlazen.

Zlato jako klíčová surovina?

Všimněte si, že hliníku, mědi a oceli (z hlediska vzácnosti takřka bezvýznamných surovin) se vyprodukuje zhruba stejné množství, jaké se i spotřebovává. Zatímco drahých kovů se v průmyslu spotřebuje mnohem méně a spíše se uchovávají do zásob. Pro koho? Globální elitáři zlato nepotřebují. Ti mají takové bohatství a moc, že je pro ně pár tun zlata zcela postradatelných. Zlato pro člověka není důležitou surovinou a nikdy nebylo. Těží se ho a uchovává se v zásobách násobně více, než kolik se ho využije v technologiích. Díky svým výjimečným fyzikálním vlastnostem však může být velmi vzácnou a užitečnou komoditou pro nejrůznější vyspělé technologie, které jsou tisíce až miliony let evolučně vpředu.

Jelikož to jde s dnešním světem od desíti k pěti, mnoho věřících (křesťanů) v posledních dnech očekává, že znovu přijde spasitel, který dá vše zase do pořádku. Já připouštím pouze to, že nám sem možná někoho takového podstrčí jako další prostředek k manipulaci. Jelikož veškeré náboženství, včetně satanismu, je jeden velký výmysl a lež. Jediné, v co věřím, je to, že během pár dní bude dosaženo vrcholu na akciovém trhu. A následně dojde ke krachu, jelikož to bylo do naprosto nejmenších detailů naplánováno stovky, možná i tisíce let zpětně.


Máte zájem psát svůj blog na Sagefin.cz? Kontaktujte nás na info@sagefin.cz.

Sagefin.cz je nezávislý finanční portál se zaměřením na světové finanční trhy a online obchodování. Denně návštěvníkům přinášíme aktuální burzovní zpravodajství z domova i ve světě.

reklama