Obchodování na burze je psychicky velmi náročná činnost. A to mnohem více, než si laik dokáže představit. Je přitom jedno, zda je vaším cílem investování, zajišťování či spekulace.

Předpokládá se, že čím je obchodník zkušenější a na burze se pohybuje déle, tím by měl mít více vypěstovanou jakousi psychickou odolnost. Faktem je, že mnoho obchodníků má s postupem času spíše chuť s tím definitivně seknout. A spousta z nich se tak i rozhodne.

Největší roli vždy hraje objem kapitálu, který spravujeme, procento riskované částky a míra zodpovědnosti, kterou máme. Platí pro to tato jednoduchá rovnice, kterou jsem vymyslel, a sice:

ROS = Rate of Stress
xi = vklad od investorů/podílníků
Pj = procento riskované částky
Kj = koeficient zodpovědnosti

Z výše uvedené rovnice vyplývá, že čím větší budeme mít objem spravovaných prostředků a čím větší bude naše procento riskované částky, tím bude míra podstupovaného stresu (Rate of Stress) větší.

Zodpovědnost portfolio manažerů akciových fondů je nulová

Nejdůležitější roli však hraje koeficient zodpovědnosti. Soukromí burzovní spekulanti a investoři zodpovídají zpravidla sami za sebe. A případně také za své rodiny, takže mají koeficient zodpovědnosti nejvyšší, roven 3. Jejich ROS bude pravděpodobně vysoký, pokud se tedy nejedná o někoho, kdo traduje mikroloty s účtem o velikosti 10 USD. Naopak portfolio manažeři akciových fondů spravují velký objem prostředků, ovšem jejich koeficient zodpovědnosti je nejmenší, roven 0. Jelikož se celá rovnice násobí nulou, tak míra stresu u portfolio manažerů akciových fondů by neměla být žádná. Je to z toho důvodu, že jejich zodpovědnost je vzhledem k povaze akciového fondu nulová. Výkonnost akciové fondu se plus mínus přímo odráží od výkonnosti širšího akciového trhu. Tudíž pokud nastane burzovní krach, portfolio manažer s tím nemůže nic udělat a svůj akciový fond jednoduše nechá padnout. Jelikož s tím portfolio manažer nic nezmůže, může být úplně v pohodě.

V Americe, pokud akciový fond zkrachuje, nechá se zavřít a založí se zpravidla jiný obdobný fond. Je to z toho důvodu, aby podílníci neviděli tu otřesnou historii, kterou má za sebou. V České republice se toto neřeší. Takže každý může vidět, jak portfolio manažeři akciových fondů dopadli v roce 2008, a jak to asi bude vypadat v následujících letech.