RSS SageFin FACEBOOK SageFin

Jak při obchodování zůstat v psychické pohodě

Obchodování na burze je psychicky velmi náročná činnost. A to mnohem více, než si laik dokáže představit. Je přitom jedno, zda je vaším cílem investování, zajišťování či spekulace.

Předpokládá se, že čím je obchodník zkušenější a na burze se pohybuje déle, tím by měl mít více vypěstovanou jakousi psychickou odolnost. Faktem je, že mnoho obchodníků má s postupem času spíše chuť s tím definitivně seknout a spousta z nich se tak i rozhodne.

Největší roli vždy hraje objem kapitálu, který spravujeme, procento riskované částky a míra zodpovědnosti, kterou máme. Platí pro to tato jednoduchá rovnice, kterou jsem vymyslel, a sice:

 

 

ROS = Rate of Stress
xi = vklad od investorů/podílníků
Pj = procento riskované částky
Kj = koeficient zodpovědnosti

Z výše uvedené rovnice vyplývá, že čím větší budeme mít objem spravovaných prostředků a čím větší bude naše procento riskované částky, tím bude míra podstupovaného stresu (Rate of Stress) větší.

Nejdůležitější roli však hraje koeficient zodpovědnosti. Soukromí burzovní spekulanti a investoři zodpovídají zpravidla sami za sebe a případně také za své rodiny, takže mají koeficient zodpovědnosti nejvyšší, roven 3. Jejich ROS bude pravděpodobně vysoký, pokud se tedy nejedná o někoho, kdo traduje mikroloty s účtem o velikosti 10 USD. Naopak portfolio manažeři akciových fondů spravují velký objem prostředků, ovšem jejich koeficient zodpovědnosti je nejmenší, roven 0. Jelikož se celá rovnice násobí nulou, tak míra stresu u portfolio manažerů akciových fondů by neměla být žádná. Je to z toho důvodu, že jejich zodpovědnost je vzhledem k povaze akciového fondu nulová. Výkonnost akciové fondu se plus mínus přímo odráží od výkonnosti širšího akciového trhu. Tudíž pokud nastane burzovní krach, portfolio manažer s tím nemůže nic udělat a svůj akciový fond jednoduše nechá padnout. Jelikož s tím portfolio manažer nic nezmůže, může být úplně v pohodě.

V Americe, pokud akciový fond zkrachuje, nechá se zavřít a založí se zpravidla jiný obdobný fond, aby podílníci neviděli tu otřesnou historii, kterou má za sebou. V České republice se toto neřeší, takže každý může vidět, jak portfolio manažeři akciových fondů dopadli v roce 2008, a jak to asi bude vypadat v následujících letech.

Tagy: